Tag: มอเตอร์ไฟฟ้า

มอเตอร์ไฟฟ้า

รู้จักชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า ก่อนเลือกใช้งานรู้จักชนิดของ มอเตอร์ไฟฟ้า ก่อนเลือกใช้งาน

มอเตอร์ไฟฟ้า หรือ Electric Motor ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่แปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ที่จะแสงออกมาเป็นกำลังเพลา สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้านั้นจะถูกนำมาใช้งานเป็นต้นกำลังขับ หรือ Driver ของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเช่น พัดลม, แอร์, เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ในครัวเรือน รวมทั้งอื่น ๆ อีกมากมาย ...