The Power to Save Lives Medical ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตรวจสุขภาพประจำปี 

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับตรวจสุขภาพประจำปี 


ตรวจสุขภาพประจำปี 

อาจจะกล่าวได้ว่าการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นสิ่งสำคัญยิ่งสำหรับหลายๆ คน บางคนพบว่าการตรวจสุขภาพประจำปีนั้นช่วยให้เราได้ทบทวนการดูแลสุขภาพของตนเองในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังช่วยให้เราใส่ใจในร่างกายของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย อย่างไรก็ดีมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกๆ ปีที่แตกต่างกันซึ่งมีเรื่องอะไรบ้าง มาดูกันเลย 

1.ตรวจสุขภาพแค่ความดันโลหิตสูงเท่านั้น  

สำหรับความเข้าใจผิดประการแรกก็คือบางคนเข้าใจไปว่าหากเราไปตรวจสุขภาพแบบประจำปี ก็จะได้รับการตรวจแค่เพียงความดันโลหิตสูงเท่านั้น แต่ทว่าในความเป็นจริงแล้วการตรวจสุขภาพนั้นมีหลายต่อหลายอย่างให้ตรวจ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจหาโรคเบาหวาน การตรวจหาโรคไขมันในเส้นเลือด การตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ หากได้รับการตรวจที่รอบด้านและเหมาะสมก็จะรับประกันได้เป็นอย่างดีเลยว่าการตรวจสุขภาพในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปีนั่นเอง 

2.ต้องตรวจหาสารเสพติด 

บางคนอาจจะคิดว่าการตรวจสุขภาพแบบประจำปีจะต้องตรวจหาสารเสพติดด้วย ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องตรวจหาสารเสพติดหากว่าเป็นการตรวจแบบประจำปี นั่นก็เป็นเพราะว่าการตรวจหาสารเสพติดจะตรวจในช่วงที่เข้าทำงานแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น อย่างไรก็ดีอย่าลืมสังเกตร่างกายของตนเองก่อนไปตรวจสุขภาพด้วยว่ามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้าง เพื่อให้การรักษาสุขภาพและดูแลสุขภาพของเรานั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมมากที่สุดนั่นเอง 

3.มีการเอกซเรย์ประดูก 

หลายๆ คนอาจจะคิดว่าการไปตรวจสุขภาพประจำปี จะต้องมีการเอกซเรย์กระดูก ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว การเอกซเรย์กระดูกไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกบังคับหรือกำหนดไว้ในการตรวจสุขภาพแบบประจำปี ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าการตรวจสุขภาพแบบประจำปี เน้นการตรวจโดยรวมเสียมากกว่า รวมไปถึงการตรวจแบบภายในร่างกาย โรคที่ไม่แสดงอาการออกมา แตกต่างจากการเอกซเรย์กระดูกที่จะทำก็ต่อเมื่อมีอาการบาดเจ็บของร่างกายนั่นเอง 

4.มีการตรวจสายตา 

สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปี อาจมีการตรวจดวงตาเบื้องต้นเท่านั้นว่ามองเห็นได้ชัดเจนดีหรือไม่ อย่างไรแต่ไม่มีการตรวจวัดสายตาแต่อย่างใด ดังนั้นสำหรับใครที่ต้องการให้การตรวจสายตาเป็นประสิทธิภาพ ควรไปพบจักษุแพทย์โดยตรงเมื่อเกิดปัญหากับดวงตาของคุณจะดีกว่า 

และนี่ก็คือสิ่งที่หลายๆ คนอาจจะรู้เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ จะดีกว่าหรือไม่ หากเรานั้นจะเลือกตรวจสุขภาพเพื่อให้ตนเองนั้นมีความแข็งแรงอยู่เสมอ และมีการดูแลสุขภาพร่างกายที่มากขึ้นกว่าเดิม เช่นการออกกำลังกาย การกินอาหารคลีน การทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่อย่างสม่ำเสมอ